แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาการแสดงความคิดเห็น
ประชาสัมพันธ์
วิสัยทัศน์ :"เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นกลไกในการพัฒนาจังหวัด"
ความเป็นมา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยาเคยเป็นราชธานี (เมืองหลวง) ของอาณาจักรอยุธยา หรืออาณาจักรสยาม ตลอดระยะเวลา 417 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 1893 กระทั่งเสียกรุงแก่พม่า เมื่อ พ.ศ. 2310

ครั้นเมื่อพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสถาปนาราชธานี แห่งใหม่ที่กรุงธนบุรี กรุงศรีอยุธยาก็ไม่ได้กลายเป็นเมืองร้าง ยังมีคนที่รักถิ่นฐานบ้านเดิมอาศัยอยู่และมีราษฎร ที่หลบหนี้ไปอยู่ตามป่ากลับเข้ามาอาศัยอยู่รอบ ๆ เมือง รวมกันเข้าเป็นเมือง จนทางการยกเป็นเมืองจัตวาเรียกว่า "เมืองกรุงเก่า" ... (อ่านต่อ)
ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
นางสาวอินทิรา เจียระสุพัฒน์
ท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สถานะ
เลขที่ออกหนังสือ
เรื่อง
วันที่
สถานะ
เลขที่ออกหนังสือ
เรื่อง
วันที่
ข่าวที่น่าสนใจในจังหวัด
เมื่อวันที่ (29 พ.ค.) ที่วังช้างอยุธยาแลเพนียด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดพิธีร่วมทำบุญไว้อาลัยให้แก่ช้างพังฮานาโกะ พร้อมวางพวงหรีดไว้อาลัย โดยมีช้างของวังช้างฯ ควาญช้าง และนักท่องเที่ยวร่วมยืนไว้อาลัยในการจากไปหลังจากทราบข่าวจากเฟซบุ๊กของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโต...