ข่าวประชาสัมพันธ์
นายพุทธดำรงค์ คุณารักษ์ ท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย
โพสต์เมื่อ :7 ธันวาคม 2559

4 ธ.ค.59 ที่บริเวณคลองบางขวด ตำบลคลองสระบัว นายพุทธดำรงค์. คุณารักษ์ ท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และทุกภาคส่วนได้ระดมสรรพกำลังกว่า 2,000 คน ร่วมกำจัดผักตบชวาเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย  โดยนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กล่าวว่า  ปัญหาสิ่งแวดล้อมนับวันจะมีเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเรื่องทรัพยากรป่าไม้ที่ลดลง ปัญหาขยะมูลฝอย  น้ำเน่าเสีย  วันนี้จึงถือโอกาสใช้วันสิ่งแวดล้อมไทยสร้างการมีส่วนร่วมและกระตุ้นให้ทุกคนหันมาให้ความสำคัญกับการกำจัดผักตบชวา   ซึ่งเป็นปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนอย่างมาก  เช่น  กีดขวางการสัญจร และการไหลระบายของน้ำทำให้แหล่งน้ำตื้นเขิน และจากสำรวจพบว่าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีผักตบชวามากกว่า 2 แสนตัน  ดังนั้น จึงตั้งเป้าปฏิบัติตามแผน 2 ระยะ โดยระยะแรกจะกำจัดผักตบชวาให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน คือระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 หลังจากนั้น จะจัดเก็บอย่างต่อเนื่องโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่