กระดานสนทนาภายใน สถ.จ.พระนครศรีอยุธยา

รับโอนพนักงานส่วนตำบล

โพสต์เมื่อ: 9 สิงหาคม 2559
อบต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา รับโอนพนักงานส่วนตำบลประเภทตำแหน่งวิชาการ 4 ตำแหน่ง ดังนี้ 1.นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. 2.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก. 3.นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก./ชก. 4.วิศวกรโยธา ปก./ชก. หมายเลขโทรศัพท์ 035-225010(12)
สำนักปลัด
mymint.1987@hotmail.com
101.108.61.xx
แสดงความคิดเห็น